VM5404H-4×4 HDMI Matrix Switch tích hợp bộ ghép màn hình Videowall

4×4 HDMI Matrix Switch

Tích hợp bộ ghép màn hình Videowall ( Bộ điều khiển màn hình ghép )

Hỗ trợ tính năng scaler, điều khiển từ xa qua remote, chuyển màn hình không delay ( seameless switching )