FW0404H-4×4 HDMI matrix switch tích hợp bộ ghép màn hình ghép 2×2

Bộ chuyển đổi ma trân 4×4 HDMI từ 4 nguồn vào HDMI thành 4 màn hình độc lập tích hợp chức năng ghép màn hình ghép Video Wall 2×2 qua IR Remote, RS-232, LAN.