NW408UH-Bộ điều khiển, ghép nhiều màn hình 128 vào 144 ra

Bộ điều khiển, bộ ghép màn hình thiết kế dạng module, linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Hỗ trợ 128 ngõ vào và 144 ngõ ra

Điều khiển dễ dàng với thao tác Drag & Drop từ máy tính hoặc Ipad

Công nghệ chuyển màn hình không gián đoạn.

Hỗ trợ xem trong khung màn hình chọn sẵn (Cross Screen)

Hỗ trợ chế độ xem trước hỗ trợ 4K.