KVSMW0404-Bộ ghép 4 màn hình Videowall và Matrix switch 4×4

KVSMW0404-Bộ ghép 4 màn hình Videowall và Matrix switch 4×4

4×4 Seamless switching HDMI Matrix with RS232 , Lan control, support 2×2 Video Wall

. Matrix switch 4×4.

. Seamless switching

. Hỗ trợ độ phân giải độ phân giải cao, bao gồm: 4K, 1080p

. Hỗ trợ chế độ ghép 4 màn hình và chức năng xoay ảnh ngõ ra ( phù hợp khách hàng sử dụng TV làm màn hình )