Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền 0.88mm – 5SVH7E

Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền 0.88mm – 5SVH7E

  • Màn hình công nghệ: IPS
  • Đô phân giải:1,920 x 1,080 (FHD)
  • Viền màn hình (bezel) : mỗi bên 0.44mm
  • Kích thước (W x H ): 1210.5mm x 681.2mm
  • Độ dày màn hình: 86.5mm
  • Khối lượng: 16.8 Kg