Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền 1.8mm – 55VM5E

Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền ( Bezel )  1.8mm – 55VM5E

  • Xuất xứ : Korea
  • Bộ phân giải:1,920 x 1,080 (FHD)
  • Viền màn hình (bezel) : 0.9 (trên/dưới/trái/phải) mm, đều nhau (1.8mm) * B to B : Panel Bezel + Panel
    Bezel(Top/Bottom/Left/Right even bezel) / 1.8 mm *B to B : Panel Bezel + Panel Bezel
  • Kích thước (W x H ): 1211.4mm x 682.2mm
  • Độ dày màn hình: 86.5mm
  • Khối lượng: 18.6 Kg