Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền 3.5mm – 55VL5F

Màn hình ghép Videowall LG 55 inches viền ( Bezel )  3.5mm – 55VL5F

– Tấm nền: IPS
– Bộ phân giải:1,920 x 1,080 (FHD)
• Viền Bezel to Bezel : 3.5 mm, 2.25 mm (L/T) / 1.25 mm (R/B)
– Kích thước (W x H x D): 1213.4 x 684.2 x 88.5 mm
• Weight (Head):23 kg