VW8316-Thiết bị ghép-Bộ ghép nhiều màn hình 16 vào 16 ra

Bộ ghép nhiều màn hình 16 ngõ vào 16 ngõ ra ( Thiết bị ghép màn hình 16 vào 16 ra )

Hỗ trợ tính năng Kéo & Thả Windows,

Hỗ trợ Cross View, Multi View

Hỗ trợ tính năng Seamless Switching với công nghệ FPGA matrix ( chuyển màn hình liên tục, không delay )

Hỗ trợ tính năng Matrix Switch