VW8208-Thiết bị ghép-Bộ ghép nhiều màn hình 8 vào 8 ra

NEXIS 8 IN 8 OUT VIDEO WALL & MATRIX SWITCH

Bộ ghép nhiều màn hình 8 ngõ vào 8 ngõ ra ( Thiết bị ghép màn hình 8 vào 8 ra )

Hỗ trợ tính năng Kéo & Thả Windows,

Hỗ trợ Cross View, Multi View

Hỗ trợ tính năng Seamless Switching ( chuyển màn hình liên tục, không delay )

Hỗ trợ tính năng Matrix Switch