FW22R-Bộ điều khiển-Bộ ghép màn hình ghép full HD 2×2

FW22R-Bộ điều khiển-Bộ ghép màn hình full HD 2×2

Điều khiển bằng Remote, Telnet RS 232 hoặc phím cứng

Hỗ trợ quay màn hình 180°.